Zapytania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe
na wybór dostawcy mebli
w projekcie „Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Data ogłoszenia zapytania: 5.10.2014 r. Termin składania ofert: 14.10.2014 r.

 

2014_10_05_zapytanie_ofertowe (PDF)
2014_10_05_zal1_formularz_ofert (DOC)


Zawiadomienie o wyborze oferty:
2014_10_16_zawiadomienie (PDF)

 Zapytanie ofertowe
na wybór dostawcy wyposażenia kuchni
w projekcie „Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Data ogłoszenia zapytania: 24.06.2014 r. Termin składania ofert: 1.07.2014 r.

 

2014_06_24_zapytanie_ofertowe (PDF)
2014_06_24_zal1_formularz_ofert (DOC)Dodano: 06.07.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu na wybór dostawcy wyposażenia kuchni
w projekcie "Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia"
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


2014_07_06 zawiadomienie_o_wyborze_oferty

 


 

Zapytanie ofertowe
na wybór dostawcy wyposażenia kuchni
w projekcie 
Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Data ogłoszenia zapytania: 15.05.2014 r. Termin składania ofert: 30.05.2014 r.

 

2014_05_15_zapytanie_ofertowe (PDF)
2014_05_15_zal1_formularz_ofert (DOC)

Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty:
2014_06_22_informacja (PDF)

 


 

Zapytanie ofertowe
na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w projekcie
„Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia” realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Data ogłoszenia zapytania: 5.02.2013 r. Termin składania ofert: 26.02.2013 r.

 

2013_02_05_zapytanie_ofertowe (PDF)

2013_02_05_zal1_wzor_oferty (DOC)

2013_02_05_zal4_przedmiar (PDF)

2013_02_05_zal5_wzor_umowy (PDF)

 

Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego (dokumentacja projektowa, suplement), można bezpłatnie:

          1. odebrać osobiście w siedzibie firmy lub

          2. otrzymać pocztą (należy wysłać na adres e-mail: jerzyzagun@wp.pl prośbę o przesłanie załącznika nr 2 i 3 wraz z nazwą firmy, osobą do kontaktu oraz adresem, na który ma zostać wysłana dokumentacja)

 


 

UWAGA!

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 5 MARCA 2013 r. DO GODZ. 10.00

w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych
w projekcie „Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”

 

Zmianie ulega wyłącznie termin składania ofert.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Na stronie zamieszczamy także zmieniony w powyższym zakresie dokument zapytania ofertowego (pkt VI.6) .

2013_02_25_zapytanie ofertowe

 

Dodano: 03.03.2013

UWAGA

ZMIENIONO PLIK Z WZOREM UMOWY

w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych
w projekcie „Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”

 

Zmianie ulega wyłącznie plik z wzorem umowy.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Wzór umowy

 

 

Dodano: 25.03.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu ofertowym na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych
w projekcie Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia


2013_03_25_zawiadomienie_o_wyborze_oferty

 indexProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.