Dotacja

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest poszerzenie zakresu oferowanych usług o transport osobowy. 
Planowane efekty to :
- poszerzenie katalogu usług, 
- pozyskanie nowych klientów, 
- zwiększenie dostępu do oferty, 
- podniesienie atrakcyjności oferty
Wartość projektu:
330 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
214 634,14 zł

Realizacja projektu